Politie Keurmerk Veilig Wonen

 
Zoals werd verteld in op de home pagina bezitten al onze slotenmakers het ’Politie Keurmerk Veilig Wonen’’. Op deze pagina gaan wij uitleggen wat het nou precies inhoud. Het PKVW is een keurmerk om de kans op woninginbraak te verkleinen. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een huis het keurmerk bezit de kans op een geslaagde inbraak met 90% verminderd. Dit keurmerk draagt dus bij aan een veiligere woon omgeving.

Niet iedereen is zomaar in het bezit van het PKVW, er zijn een aantal eisen aan verbonden. Iedereen die dit certificaat wilt behalen moet een toets afleggen. Een persoon in het bezit van het PKVW moet de huiseigenaren aanbevelingen doen wanneer de sloten niet aan de gestelde eisen voldoet. Onze slotenmakers bezitten dit certificaat, dus zullen ten alle tijden u aanbevelingen doen wanneer het nodig is. Ook wanneer zij een nieuw slot installeren doen zij dit volgens beveiligingsrichtlijnen en de productenlijst.

Eens in de zoveel tijd worden onze slotenmakers gecontroleerd op hun werk. Het werk wordt gecontroleerd door Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG), om te kijken of ze nog aan de eisen voldoen. Vervolgens krijgt de slotenmaker een nieuw certificaat met één, twee of drie sterren. Dit certificaat kunt u ten alle tijden vragen aan onze werknemers om te controleren of ze ten alle tijden goed werk leveren. Willen tevreden klanten en dat kan alleen als wij goed werk leveren, onze slotenmakers bezitten daarom allemaal over een certificaat met drie sterren! Zo weet u altijd dat u bij ons de juiste slotenmaker heeft.

Werkgebied
Contactgegevens
Venendaalweg 94
1020 WT Amstelveen

T: 025-495 84 954
M: info@spoedslotenmakeramstelveen.nl
W: www.spoedslotenmakeramstelveen.nl